Underrapportering av allvarliga vårdskador inom tandvården

2014 maj 22

Nyheter

IVO har sammanställt resultat och iakttagelser i tillsynen av tandvård där det bland annat framkommer att tandvården måste bli bättre på att rapportera fel i vården.