Utlämnanden av beslut från HSAN

2014 jul 07

Nyheter

I maj begärde Vivalto Information ut samtliga beslut om återkallelse av läkarlegitimation och beslut om disciplinpåföljd mot läkare under perioden 1995-2010. Besluten är offentliga handlingar och IVO har därför inte haft möjlighet att neka ett utlämnande.

Lexbase berättar idag att de tänker publicera en tjänst som visar läkare som fått varning eller erinran av HSAN. Besluten från HSAN är offentliga handlingar och IVO har därför inte haft möjlighet att neka ett utlämnande. IVO publicerade med anledning av begäran om utlämnandet en nyhet som beskriver myndighetens uppdrag och syn på utlämnandet.​​​​​​​