Utlämnanden av beslut från HSAN

2014 jul 07

Nyheter

I maj begärde Vivalto Information ut samtliga beslut om återkallelse av läkarlegitimation och beslut om disciplinpåföljd mot läkare under perioden 1995-2010. Besluten är offentliga handlingar och IVO har därför inte haft möjlighet att neka ett utlämnande.