Vadstena kommun förbättrar funktionshinderomsorgen

2014 apr 25

Nyheter

Ett omfattande arbete pågår i Vadstena kommun för att komma tillrätta med brister och förbättra kvaliteten inom funktionshinderomsorgen. Detta efter att IVO i höstas påtalat ett antal brister för kommunen.