Vårdgivarnas systematiska kvalitetsarbete behöver utvecklas

2014 mar 11

Nyheter

IVO har granskat beslut i klagomål och anmälningar enligt lex Maria inom den somatiska specialistsjukvården. Rapporten visar att vårdgivarna behöver utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete och bli bättre på kommunikation.