Västerås kommun hanterar inte barn och familjer i tid

2014 jun 23

Nyheter

Socialtjänsten i Västerås kommun utreder inte barnärenden inom den tid som lagstiftningen kräver och inte tillräckligt skyndsamt, anser IVO.