Vävnadsdonation och transplantation under europeiska kongressen EATB

2014 okt 14

Nyheter

IVO var medarrangör på europeiska kongressen European Association of Tissue Banks (EATB) i Lund 1-3 oktober. Där samlades 300 deltagare från hela Europa för att utbyta erfarenheter och kunskaper kring vävnadsdonation och transplantation.

Mona Hansson, samordnare för blod- och vävnadsfrågor på IVO, ansvarade för en session om inspektioner och två workshops kring anmälningar av avvikande händelser och biverkningar. Mona Hansson presenterade tillsammans med Deirdre Fehily, från den italienska motsvarigheten till IVO, ett antal fall för deltagarna. Det ledde till givande diskussioner om vad som var bakomliggande orsaker till händelserna och vilka åtgärder som skulle vidtas.

EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa- och konsumentfrågor presenterade en sammanställning av hur EU:s medlemsländer svarat angående implementeringen av vävnadsdirektivet. Jan Forslid, ordförande i SKL:s Vävnadsråd, gav därefter en inblick i hur Sverige gått tillväga med att införa direktivet och vi fick en jämförelse med hur man arbetat i Polen. Målet är att skapa ett likartat bruk av regelverket runt direktivet i alla medlemsländer.

Under kongressen diskuterades även bland annat forskningsresultat och erfarenheter kring hantering av vävnader och celler.

– Att delta i denna typ av kongresser där deltagarna består av både personer från myndigheter och vävnadsinrättningar från olika länder är oerhört stimulerande, säger Mona Hansson.


Läs mer om innehållet i kongressen.