Vävnadsdonation och transplantation under europeiska kongressen EATB

2014 okt 14

Nyheter

IVO var medarrangör på europeiska kongressen European Association of Tissue Banks (EATB) i Lund 1-3 oktober. Där samlades 300 deltagare från hela Europa för att utbyta erfarenheter och kunskaper kring vävnadsdonation och transplantation.