Verksamheter brister i kunskap om lex Sarah

2014 feb 25

Nyheter

Många verksamheter inom socialtjänstområdet brister i att införa lex Sarah i sitt kvalitetsarbete. Det visar en ny rapport från IVO. 

​IVO:s granskning visar att det förekommer brister både i införandet av lex Sarah-bestämmelsen och när det gäller kunskap och förståelse om syftet med lex Sarah. Några av de problem som har observerats är att:

  • En stor andel av anmälningarna behöver kompletteras.
  • Det går för lång tid mellan händelse och anmälan.
  • Fokus ligger på individer snarare än på systemfel.


Rapporten ”Implementering och händelser - Lärdomar från analys av 41 lex Sarah-anmälningar” bygger på en analys av beslutade lex Sarah-anmälningar i Jönköpings län, Kalmar län samt Östergötlands län. I rapporten analyseras också två kategorier av missförhållanden för att skapa kunskap om händelser som leder till en anmälan enligt lex Sarah.

För att implementeringen av lex Sarah ska bli starkare bör verksamheterna se utredningsmomentet som en möjlighet att identifiera systematiska brister och de ska alltid anlägga systemperspektiv i sina utredningar, även i händelser där en enskild medarbetare har felat.