Verksamheter brister i kunskap om lex Sarah

2014 feb 25

Nyheter

Många verksamheter inom socialtjänstområdet brister i att införa lex Sarah i sitt kvalitetsarbete. Det visar en ny rapport från IVO.