Akutmottagningarna i Uppsala/Örebro står inför stora utmaningar

2015 jun 08

Nyheter

Efter tillsyn av akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion konstaterar IVO att akutmottagningarnas organisation inte motsvarar dagens behov. Flera samverkande faktorer gör situationen oroande.