Äldres behov av trygghet måste kunna tillgodoses även nattetid

2015 nov 11

Nyheter

Nattbemanning på särskilda boenden där personer med demenssjukdom befinner sig är ett område där Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har uppmärksammat brister.

I tre beslut om vitesföreläggande har IVO:s avdelning nord ställt krav på verksamheterna att bemanningen nattetid måste förbättras. Det är viktigt att de boende kan få hjälp och stöd dygnet runt och att det finns tillräckligt med personal för detta.  

 

- Vi ser att det finns ett spritt problem med för låg nattbemanning på boenden där personer med demenssjukdom bor, säger inspektören Ida Pontén. Den bemanning som finns är ofta i minsta laget och det är inte möjligt att hålla uppsikt över de boende. I många fall lämnas enheter utan uppsikt under längre stunder.

 

Gemensamt i dessa tre tillsyner är att nattpersonalen har ansvar över stora grupper. I verksamheter som är uppdelade på våningsplan lämnas ofta något våningsplan tomt utan uppsikt. I flera verksamheter används olika typer av larm för att uppmärksamma de boendes behov av stöd, men det är dock IVO:s uppfattning att bemanningen ändå inte är tillräcklig för att verksamheten ska vara säker. Personalen måste kunna hjälpa den som behöver hjälp utan dröjsmål.

 

IVO förelägger nu Strukturrutan AB att se över bemanningen och lösa problemen innan 1 mars 2016. Tidigare i år har även Bodens kommun och Piteå kommun fått beslut om föreläggande för liknande problematik.