Äldres behov av trygghet måste kunna tillgodoses även nattetid

2015 nov 11

Nyheter

Nattbemanning på särskilda boenden där personer med demenssjukdom befinner sig är ett område där Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har uppmärksammat brister.