Återföringsdialog med de svenska transplantationsverksamheterna

2015 maj 05

Nyheter

I slutet av april bjöd IVO för första gången in de svenska transplantationsverksamheterna till en återföringsdialog. Dialogen hölls i Stockholm.