Återföringskonferenser inom äldreomsorgen genomförda

2015 jun 15

Nyheter

Under maj har IVO vid fyra tillfällen träffat representanter för både privat och offentlig äldreomsorg inom Värmlands, Dalarnas, Västmanlands, Södermanlands, Gävleborgs, Örebro samt Uppsala län.