Återföringskonferenser med fokus HVB för barn, ungdomar och familjer

2015 nov 12

Nyheter

Vid totalt tre tillfällen i år har IVO:s avdelning mitt haft dialog om hem för vård eller boende (HVB) med företrädare för offentligt och privat drivna HVB samt institutioner för ungdomar som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS).