Båstads kommun kommer att ge sommargäster hemtjänst

2015 jul 09

Nyheter

IVO avslutar ärende om föreläggande med anledning av att vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun nu har bestämt att bevilja bistånd vid tillfälliga vistelser.