Båstads kommun kommer att ge sommargäster hemtjänst

2015 jul 09

Nyheter

IVO avslutar ärende om föreläggande med anledning av att vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun nu har bestämt att bevilja bistånd vid tillfälliga vistelser.

Båstads kommun förelades av IVO att senast den 23 juli 2015 verkställa beslut om att ge vård och hjälp till personer som vistas i kommunen. Enligt socialtjänstlagen ska tillfälliga besökare inte kunna nekas bistånd som de beviljats i sina hemkommuner.

 

I skrivelsen, som kom in till IVO den 8 juli, framgår att Båstads kommun har uppfyllt kraven i ovan beskrivna beslut. IVO avslutar därför sitt ärende om föreläggande.