Beslut angående granskning av socialtjänsten i Karlskrona

2015 feb 03

Nyheter

Idag 3 februari meddelas dom i rättsfallet rörande mordet på flickan Yara i Karlskrona. IVO, avd syd, har granskat socialtjänsten i kommunen med anledning av händelsen. Beslut i IVO:s ärenden förväntas fattas i vecka 7.