Beslut angående granskning av socialtjänsten i Karlskrona

2015 feb 03

Nyheter

Idag 3 februari meddelas dom i rättsfallet rörande mordet på flickan Yara i Karlskrona. IVO, avd syd, har granskat socialtjänsten i kommunen med anledning av händelsen. Beslut i IVO:s ärenden förväntas fattas i vecka 7.

​IVO avd syd handlägger tre ärenden med anledning av dödsfallet.

1. Lex Sarah-anmälan från socialtjänsten, Karlskrona kommun. Ivo:s utredning är klar och beslutad 2014-06.
2. Lex Maria-anmälan från skolhälsovården, Karlskrona kommun, med anledning av bristande journalhantering och bristande viktuppföljning av flickan. 
3. Tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärendet.