Brister i vården vid Fortunagården

2015 mar 12

Nyheter

IVO fick i februari kännedom om eventuella missförhållanden vid SiS LVM-hem Fortunagården i Värnamo. En kvinna hade avlidit, och intagna kvinnor, anhöriga samt personal vittnade om att det förekommer droger på Fortunagården och att det är låg bemanning.