De boende på Ekhults vårdboende måste få hjälp och stöd utan dröjsmål

2015 mar 31

Nyheter

Personer med demens lämnas ensamma och inlåsta på Ekhults vårdboende i Linköpings kommun. Attendo som driver äldreboendet har inte vidtagit åtgärder trots krav från IVO. Nu förelägger IVO verksamheten med vite på 800 000 kronor.

Ekhults vårdboende består av fyra avdelningar fördelat på två byggnader i två plan som på nätterna bemannas av två personal. Det innebär att några avdelningar alltid står obemannade och låsta. När avdelningar lämnas obemannade är de boende inlåsta på enheterna där det saknas personal. Personalen har inte möjlighet att ha uppsikt över dessa avdelningar utan förlitar sig på de rörelselarm som finns på de flesta rum.

 

Larm av olika slag kan användas som ett komplement inom äldrevården, men inte ersätta personalen som det gör i detta fall.

 

Attendo ska säkerställa att samtliga boendeenheter vid Ekhults vårdboende är bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende.

 

IVO har träffat Attendos ledning för att diskutera situationen på boendet, men mötet har inte gett önskat resultat. IVO förelägger därför Attendo att senast den 1 juni 2015 åtgärda bristerna. I annat fall riskerar de att få betala 800 000 kronor i vite.