De boende på Ekhults vårdboende måste få hjälp och stöd utan dröjsmål

2015 mar 31

Nyheter

Personer med demens lämnas ensamma och inlåsta på Ekhults vårdboende i Linköpings kommun. Attendo som driver äldreboendet har inte vidtagit åtgärder trots krav från IVO. Nu förelägger IVO verksamheten med vite på 800 000 kronor.