Demensenheter i Jönköpings kommun lämnas obemannade nattetid

2015 jan 29

Nyheter

Personer med demens lämnas flera gånger per natt ensamma och inlåsta på äldreboendena Hammargården och Rosengården i Jönköpings kommun. Kommunen kommer att få betala en miljon kronor om de inte rättar till missförhållandena innan första juni.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kräver att Jönköpings kommun bemannar samtliga demensenheter på Hammargården och Rosengården dygnet runt. Bemanningen ska vara utformad så att personalen har uppsikt över de boende och finns nära till hands vid behov av hjälp och stöd. Som det är i dag lämnar nattpersonalen dessa enheter flera gånger varje natt för att utföra insatser på andra enheter, upp till två timmar per gång.

- Det är helt oacceptabelt att man har en planerad bemanning som gör att personer med demens lämnas ensamma under långa stunder, säger Birgitta Hagström, chef för IVO:s avdelning sydöst.

 

Blir inlåsta

Kommunen måste också se till att personal finns tillgänglig för att hjälpa de boende som inte själva klara av att öppna dörren till sin enhet. IVO betraktar dessa personer som inlåsta vid de tillfällen då enheterna som är låsta under nätterna lämnas obemannade.

IVO har träffat äldrenämnden i kommunen för att förklara allvaret i det som framkommit vid inspektioner, men nämnden visar inga tecken på att öka bemanningen. Kommunen har till första juni på sig att rätta till missförhållandena, annars riskerar de att få betala en miljon kronor.