Dialog med kommuner i Stockholms län om ej verkställda beslut

2015 okt 13

Nyheter

Under 2014/15 gjorde IVO en tillsyn av hur fyra kommuner och en stadsdel i Stockholms län arbetar med att verkställa gynnande biståndsbeslut samt om de följer skyldigheten att rapportera ej verkställda beslut till IVO.