Dialog med Region Kronoberg om rättspsykiatrin

2015 maj 26

Nyheter

Ledningen för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg och Inspektionen för vård och omsorg har genomfört ett dialogmöte den 18 maj angående rättspsykiatriska regionkliniken.

Mötet hade initierats av regiondirektör Martin Myrskog efter en åtalsanmälan från IVO gentemot en företrädare för rättspsykiatrin.

IVO kunde summera att det har skett en utveckling vid kliniken, bland annat vad gäller tillgängligheten till vårdplaner. Underrättelser om långa avskiljningar har också minskat vid kliniken.

IVO och Region Kronoberg kommer att ha fortsatt kontakt i pågående ärenden.

IVO planerar även för ett nationellt seminarium för alla rättspsykiatriska regionkliniker. Datum för detta är ännu inte beslutat.