Dialog med Region Kronoberg om rättspsykiatrin

2015 maj 26

Nyheter

Ledningen för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg och Inspektionen för vård och omsorg har genomfört ett dialogmöte den 18 maj angående rättspsykiatriska regionkliniken.