Dialogforum med organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga

2015 apr 24

Nyheter

Vårens dialogforum där IVO träffar olika omvärldsintressenter för att föra dialog om myndighetens arbete är nu igång. Först ut var ett 30-tal företrädare för patient- och brukarorganisationer vid ett möte den 13 april.