Dialogmöte med blodverksamheterna i Sverige

2015 nov 19

Nyheter

IVO bjöd in till återföringsdialog i oktober med blodverksamheterna i Sverige. Dialogen är viktig för både verksamheterna och för IVO, och bidrar både till ökad samsyn och en bättre tillsyn. Det var deltagare och arrangörer överens om.