Dialogturné i nord inom området individ- och familjeomsorg (IFO)

2015 mar 05

Nyheter

IVO kommer under 2015 och 2016 att bjuda in till en serie möten för att diskutera tillsyn rörande IFO. Det första mötet, där inlandskommunerna i Västerbotten var inbjudna, gick av stapeln i Lycksele den 24 februari.

Totalt planeras sex stycken möten och alla kommuner i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten kommer att bjudas in. Ett syfte med mötena är att informera om olika områden beträffande IFO, såsom lex Sarah, placerade barn och unga, HVB och missbruk. Ett annat är att föra dialog tillsammans med kommunerna om tillsynen 2015 och att diskutera ledningssystem och egenkontroll.

 

- Vi har valt att inte ha för stora möten utan vill hålla antalet deltagare nere för att gynna dialogen, säger Inga-Märta Forsström, enhetschef för socialtjänstenheten.

 

Nästa dialogmöte är i Sundsvall den 28 april för kommunerna i Västernorrland och sedan finns en plan på ytterligare fyra möten fram till slutet av 2016.