Dialogturné i nord inom området individ- och familjeomsorg (IFO)

2015 mar 05

Nyheter

IVO kommer under 2015 och 2016 att bjuda in till en serie möten för att diskutera tillsyn rörande IFO. Det första mötet, där inlandskommunerna i Västerbotten var inbjudna, gick av stapeln i Lycksele den 24 februari.