Ekängens HVB och Halvvägshus fick avslag i förvaltningsrätten

2015 jun 24

Nyheter

IVO drog i slutet av februari 2015 in tillståndet för Ekängens HVB och Halvvägshus AB i Virserum i Småland med omedelbar verkan. Beslutet överklagades av Ekängen. Förvaltningsrätten har nu avslagit överklagandet och ger IVO rätt.

Ekängens HVB och Halvvägshus får därmed inte fortsätta sin verksamhet som riktar sig till personer med psykiatrisk problematik och missbruk. Förvaltningsrätten delar IVO:s bedömning att det fanns så stora och allvarliga brister i många delar av verksamheten att de innebar en fara för klienternas liv, hälsa och säkerhet. Domen har inte vunnit laga kraft.

 

Läs tidigare nyhet om IVO:s beslut att återkalla tillståndet.