En kultur av ansvarstagande och samarbete är avgörande för god vård

2015 nov 16

Nyheter

I samverkan mellan personal och verksamheter riskeras alltid att det skapas gråzoner där ansvaret inte är fullständigt klargjort. Det är en iakttagelse som IVO har gjort i granskningen av samverkan inom förlossningsvården och mellan elevhälsan och BuP.