Ensamkommande känner sig mer otrygga än barn i övriga HVB

2015 dec 02

Nyheter

IVO har i sin tillsyn av HVB- och SiS-hem i Halland och Västra Götaland uppmärksammat skillnader i barnens upplevelse av trygghet i olika HVB samt brister när det gäller delaktighet och rättigheter.

Den 24 november bjöd IVO:s avdelning sydväst in berörd personal till ett återföringsseminarium för att diskutera det som kommit fram i tillsynen av hem för vård eller boende för barn och unga (HVB) samt av Statens institutionsstyrelses ungdomshem (SiS) i Halland och Västra Götaland. Fokus låg på återföring från tillsynen under åren 2014–2015. 

 

Trygghet för ensamkommande
- En bekymmersam sak som vi har uppmärksammat, är att barn och unga på HVB för ensamkommande i väsentligt högre grad känner sig otrygga, jämfört med upplevelsen för barn i övriga HVB, berättar Karin Gunnervik, inspektör.

 

Annat som IVO såg i sin tillsyn var exempelvis:

  • Brister i ungdomarnas delaktighet och rättigheter, bl.a. när det gäller samtycke och rätten att ansöka och att överklaga.
  • Skillnader vad gäller lokaler, bemanning och personalens kompetens.
  • Brister i kontroll av polisregisterutdrag innan anställning/anlitande av personal.


Berikande dialoger och många frågor
Cirka 70 berörda chefer och övrig personal vid HVB och SiS i Halland och Västra Götaland träffade IVO i Göteborg.

 

- Det kändes roligt och viktigt att kunna träffas och vi hade många berikande dialoger,  säger Karin Gunnervik.

 

Deltagarna hade även många frågor och funderingar, exempelvis:

- När en föreståndare på ett boende slutar kan det ta tid att få in en ersättare. Konsekvensen blir att boendet står utan föreståndare en tid innan man anställt en ersättare. Hur ska detta hanteras i praktiken? Vad kan boendet göra?

 

- Vilka rekommendationer finns kring registerkontroll av anställda? Ska kontroller göras fortlöpande och i så fall hur ofta, eller är det enbart vid nyanställning som detta ska göras?

 

Vid seminariet deltog Jessica Ingemansson, Karin Gunnervik, Lars Ericsson och Maria Björklund samt ett antal ytterligare inspektörer från IVO som besvarade frågor från deltagare i pauserna.

 

Den 25 november sändes ett webbinarium med en komprimerad version av återföringsseminariet.