Ensamkommande känner sig mer otrygga än barn i övriga HVB

2015 dec 02

Nyheter

IVO har i sin tillsyn av HVB- och SiS-hem i Halland och Västra Götaland uppmärksammat skillnader i barnens upplevelse av trygghet i olika HVB samt brister när det gäller delaktighet och rättigheter.