Granskning av åtgärder för äldre under värmebölja visar brister i planeringen

2015 jun 25

Nyheter

Sommaren 2014 genomförde IVO en granskning under den pågående värmeböljan av åtgärder inom äldreomsorgen i tjugo kommuner. Det framkom att det framförallt saknas handlingsplaner, individuella riskbedömningar och åtgärder inom hemtjänsten.