Granskning av sommarstängd akutmottagning i Lund visar inga avvikelser

2015 nov 12

Nyheter

IVO har granskat resultatet av att Skånes universitetssjukhus i Lund stängde akutmottagningen nattetid för ambulanser under sommaren 2015. IVO:s tillsyn har inte identifierat några kända vårdskador och avslutas därmed.