Hälso- och sjukvård i fokus vid tillsyn LSS-bostäder

2015 jan 15

Nyheter

IVO ska under 2015 granska om barn och ungdomar som bor i bostäder med särskild service enligt 9 § 8 LSS erbjuds en god hälso- och sjukvård.