Handläggning inom socialtjänsten: Kammarrätten underkänner Linköpingsmodellen

2015 dec 16

Nyheter

IVO har motsatt sig en modell inom socialtjänsten som är rättsosäker för den enskilde och som riskerar att försämra kvaliteten i insatserna. Kammarrätten ger nu IVO rätt.