Höstens första dialogforum

2015 nov 05

Nyheter

Den 22 oktober genomförde IVO det första av höstens tre dialogforum. Först ut var organisationer som företräder patienter, brukare och/eller anhöriga. Tjugotvå organisationer deltog och diskuterade IVO:s tillsynspolicy och deltog i olika workshops.