Icke legitimerade läkare som arbetar på akutmottagning

2015 okt 21

Nyheter

IVO har fattat ett principiellt beslut om läkare med s.k. vikariatsförordnanden som arbetar vid akutmottagningar.

Beslutet innebar att läkarna inte får arbeta självständigt vid akutmottagningarna utan tillgång till en legitimerad läkare på plats som ansvarar för patienterna.

 

Med på plats menar IVO att legitimerade läkare ska finnas tillgängliga i den utsträckning det behövs för att säkerställa att en god och säker vård ges på akutmottagningen. Det ska finnas en rimlig fysisk närhet mellan läkaren med vikariatsförordnande och den legitimerade läkaren. Enbart en möjlighet att konsultera per telefon är inte tillräckligt.

 

Beslutet omfattar inte läkare under allmäntjänstgöring (AT-läkare). IVO har i grunden samma uppfattning när det gäller AT-läkares arbete på en akutmottagning. Det innebär att inte heller AT-läkare i normalfallet ska arbeta självständigt vid akutmottagningarna utan tillgång till legitimerade läkare på plats som ansvarar för patienten. Av regelverket framgår att en läkare först efter fullgjord AT ska kunna på egen hand handlägga livshotande akuta tillstånd.

 

IVO anser emellertid att det ska finnas en möjlighet att göra individuella bedömningar när det gäller AT-läkare. Graden av självständighet i arbetet vid en akutmottagning kan tillåtas variera för denna grupp, beroende på den enskilde läkarens erfarenhet och kompetens.