Icke legitimerade läkare som arbetar på akutmottagning

2015 okt 21

Nyheter

IVO har fattat ett principiellt beslut om läkare med s.k. vikariatsförordnanden som arbetar vid akutmottagningar.