Individuell bedömning och samtycke krävs för att få använda larm på HVB

2015 apr 17

Nyheter

Frågan om hur larm får användas på HVB har prövats i förvaltningsrätten. Domen visar att larm på enskilda barns rum endast får användas om verksamheten gjort en individuell bedömning av barnets behov och inhämtat samtycke.