IVO återkallar tillståndet för behandlingshem i Småland

2015 feb 27

Nyheter

IVO drar in tillståndet för Ekängens HVB och Halvvägshus AB i Virserum i Småland. Behandlingshemmet har allvarliga missförhållanden som innebär en fara för klienternas liv, hälsa och säkerhet.

Brister i ledning, styrning och kompetens är några av de missförhållanden som finns i verksamheten. Det råder även personalbrist och behandlingsinsatser saknas.

 

- Vi ser mycket allvarligt på situationen på Ekängen och utifrån den granskning IVO har gjort återkallar vi nu tillståndet för behandlingshemmet, säger Birgitta Hagström, avdelningschef för IVO avdelning sydöst. 

 

Ekängen har historiskt sett återkommande haft mer eller mindre allvarliga brister och missförhållanden inom flera områden. Det har gjorts försök att komma tillrätta med problemen och det har man lyckats med i viss mån, men endast tillfälligt. Problemen har återkommit efter en tid och bedöms nu vara mycket allvarliga. Verksamheten visar på en instabilitet som innebär att det är inte är en trygg och säker miljö för klienter att vistas i och möjligheten att få en adekvat behandling är obefintlig.

 

Beslutet om att återkalla tillståndet gäller omedelbart.