IVO återkallar tillståndet för HVB-hem i Dalarna

2015 mar 16

Nyheter

IVO drar in tillståndet för HVB-verksamheten Trygg Hamn i Dalarna. Verksamheten har inte kunnat uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet. 

Bristerna utgör sådana allvarliga missförhållanden att de innebär en fara för ungdomarnas hälsa och utveckling samt personliga säkerhet.

 

Verksamheten, som drivs av 4 You i Dalarna AB, har lämnat motstridiga och felaktiga uppgifter angående hur många och vilka ungdomar som är inskrivna i verksamheten och var de befinner sig. Det har också framkommit att verksamheten för placering av ungdomar använder lokaler som man inte har tillstånd för.

 

Att verksamheten inte följer sitt tillstånd medför konsekvenser för redan utsatta ungdomars möjlighet att få de insatser de är i behov av. Verksamheten har varken kontroll på antalet inskrivna eller var de bor, ungdomarna flyttas runt och det finns ingen stabilitet i vare sig boende eller behandlingsinsatser.

 

- Ungdomarna får därmed inte den trygghet och den omvårdnad de behöver vilket i sin tur innebär att deras hälsa och utveckling äventyras, säger Johanna Fransson, inspektör på IVO.

                                        

2013 ställde IVO krav på att Trygg Hamn skulle säkerställa att verksamheten endast bedrevs i lokaler för vilka tillstånd fanns samt att föreståndare och personal alltid skulle ha kännedom om antalet inskrivna ungdomar så att kraven vad gällde säkerhet och kvalitet kunde uppfyllas.

 

- Dessa krav har inte åtgärdats och vi bedömer att situationen tvärtom har förvärrats, säger Johanna Fransson.

 

Verksamheten har tillstånd för pojkar och flickor mellan 15-19 år med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik samt för de med trauma.

 

Verksamheten ska verkställa beslutet innan den 2015-03-23.