IVO avslutar tillsynsärendet av Region Skåne psykiatrin i Malmö med kritik

2015 jul 30

Nyheter

IVO har under lång tid granskat psykiatrin i Malmö. Nu avslutas tillsynsärendet med kritik då allvarliga brister kvarstår i vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete. IVO kommer därför att inleda en ett år lång tillsyn av Malmö psykiatri.