IVO drar in tillståndet för ett HVB för ensamkommande flyktingbarn

2015 dec 15

Nyheter

IVO har funnit så allvarliga missförhållanden på ett privat HVB beläget i Hultsfreds kommun att det innebär en fara för ungdomarnas liv, hälsa och personliga säkerhet. IVO drar därmed in tillståndet för verksamheten med omedelbar verkan.