IVO drar in tillståndet på boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

2015 okt 15

Nyheter

IVO har funnit allvarliga kvalitetsbrister och missförhållanden i en verksamhet för psykiskt funktionshindrade och personer med missbruk i Virserum. Missförhållandena bedöms vara så allvarliga att IVO drar in tillståndet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat verksamheten Solhäll i Virserum i Småland och funnit en rad allvarliga kvalitetsbrister och missförhållanden som bland annat rör avsaknad av ledning och styrning, kompetensbrister, avsaknad av behandlingsinnehåll, undermåliga lokaler och hygienbrister.

 

- Vi bedömer att missförhållandena är så allvarliga att de medför fara för liv, hälsa och säkerhet för de personer som är placerade där, säger Michaela Hecht Gunnarsson som är inspektör på IVO.

 

Verksamheten har under en lång tid varit eftersatt av den nuvarande ägaren och där finns i dag ingen föreståndare.

 

IVO:s beslut om att återkalla tillståndet gäller omedelbart, men verksamheten har en vecka på sig att verkställa beslutet.