IVO drar in tillståndet på boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

2015 okt 15

Nyheter

IVO har funnit allvarliga kvalitetsbrister och missförhållanden i en verksamhet för psykiskt funktionshindrade och personer med missbruk i Virserum. Missförhållandena bedöms vara så allvarliga att IVO drar in tillståndet.