IVO drar in två tillstånd i Östergötland

2015 sep 08

Nyheter

IVO har funnit allvarliga brister i två bolag som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning. IVO återkallar därmed tillstånden med omedelbar verkan.