IVO drar in två tillstånd i Östergötland

2015 sep 08

Nyheter

IVO har funnit allvarliga brister i två bolag som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning. IVO återkallar därmed tillstånden med omedelbar verkan.

EK Pråmen HB i Norrköping är ett bolag som har tillstånd att bedriva verksamhet i form av bostad med särskild service enligt LSS. IVO bedömer att verksamheten inte erbjuder en trygg och säker vård och omsorg.  I granskningen har IVO funnit allvarliga brister som inneburit att brukaren har utsatts för fara. Bristerna rör bland annat kvalitet, kompetens och ekonomisk skötsamhet.

 

Det andra bolaget som IVO granskat är Aktiv Service WTB AB i Linköping som bedriver personlig assistans. IVO:s granskning visar att ägarna till bolaget inte är lämpliga att bedriva verksamheten, då det finns allvarliga brister som bland annat är kopplade till ekonomi. Verksamhetsansvarig har befunnit sig utomlands i flera år och därmed inte tagit ansvar för verksamheten och dess brukare.