IVO följer upp föreläggande mot Region Skåne om psykiatrin

2015 jun 23

Nyheter

IVO avdelning syd har idag haft ett planerat tillsynsmöte med företrädare för Region Skåne och den vuxenpsykiatriska vården i Malmö. Bakgrunden är det föreläggande om åtgärder i psykiatrin gentemot Region Skåne som IVO fattade beslut om i mars.