IVO förbjuder fortsatt verksamhet vid boende för ensamkommande barn

2015 nov 30

Nyheter

IVO har funnit så allvarliga missförhållanden vid ett boende för ensamkommande barn i Västerås att det medför fara för liv, hälsa och säkerhet. Missförhållandena bedöms sammantaget vara så allvarliga att IVO förbjuder fortsatt verksamhet omedelbart.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat ett beslut om att förbjuda AB Learning & Consulting by OC att bedriva verksamhet vid det aktuella boendet.

 

Vid granskning av verksamheten har IVO funnit en rad missförhållanden som bland annat rör bristande åtgärder efter allvarliga våldsincidenter, bristande kontroll på antalet ungdomar och bristande rutiner för att trygga ungdomarnas säkerhet. IVO gör samtidigt bedömningen att verksamheten inte har för avsikt att vidta nödvändiga åtgärder tillräckligt snabbt.

 

– Vi bedömer att missförhållandena är så allvarliga att de medför fara för liv, hälsa och personlig säkerhet för de som är placerade på boendet, säger Tove Hedåberg inspektör på IVO.

 

Beslutet gäller omedelbart, men skälig tid för verkställande ska ges till verksamheten, som har till den 2 december kl. 15.00 på sig att verkställa beslutet.