IVO förbjuder fortsatt verksamhet vid boende för ensamkommande barn

2015 nov 30

Nyheter

IVO har funnit så allvarliga missförhållanden vid ett boende för ensamkommande barn i Västerås att det medför fara för liv, hälsa och säkerhet. Missförhållandena bedöms sammantaget vara så allvarliga att IVO förbjuder fortsatt verksamhet omedelbart.