IVO förelägger Båstads kommun att verkställa hemtjänst

2015 jul 02

Nyheter

Båstads kommun måste senast den 23 juli 2015 verkställa hemtjänst för personer som vistas tillfälligt i kommunen. Det har Inspektionen för vård och omsorg beslutat i ett föreläggande, som är belagt med ett vite på 1 miljon kronor.