IVO förelägger Båstads kommun att verkställa hemtjänst

2015 jul 02

Nyheter

Båstads kommun måste senast den 23 juli 2015 verkställa hemtjänst för personer som vistas tillfälligt i kommunen. Det har Inspektionen för vård och omsorg beslutat i ett föreläggande, som är belagt med ett vite på 1 miljon kronor.

IVO inledde verksamhetstillsyn den 22 juni 2015 med anledning av klagomål från kommuner som gällde nekande av hemtjänstinsatser i Båstad. Vård- och omsorgsnämnden i Båstad har, med hänvisning till personalbrist, beslutat att från och med 9 juni 2015 neka alla beställningar av hemtjänstinsatser vid tillfälliga vistelser från enskilda som har beviljade insatser från andra kommuner.

 

IVO konstaterar att det är ett missförhållande om inte enskilda får sina beslut om insatser verkställda. Enligt socialtjänstlagen har en person, som vistas kortare tid i en annan kommun än den man bor i, rätt att få det stöd och den hjälp som det beslutats om i bosättningskommunen. 

 

IVO förelägger därför vård- och omsorgsnämnden i Båstad att senast den 23 juli 2015 verkställa beslut om bistånd vid tillfälliga vistelser i Båstads kommun. Föreläggandet gäller verkställighet både av biståndsinsatser som begärs framöver och sådana som redan har begärts av beslutande bosättningskommuner.

 

Om kommunen inte följer IVO:s beslut riskerar de att få betala 1 000 000 kronor i vite. Senast den 31 juli 2015 ska Båstads kommun redovisa vilka åtgärder som vidtagits.