IVO förelägger Region Skåne – patientsäkerhetsbrister i psykiatrin i Malmö

2015 mar 10

Nyheter

Psykiatrin i Malmö brister allvarligt i sitt systematiska patientsäkerhetsarbete. Inspektionen för vård och omsorg förelägger nu vårdgivaren, Region Skåne, att vidta genomgripande åtgärder.