IVO inte nöjd med lex Maria-utredningar efter två spädbarns död

2015 apr 20

Nyheter

Centralsjukhuset i Kristianstad har inte tillräckligt utrett två händelser där barn avlidit i anslutning till födseln. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har därför beslutat att särskilt granska förlossningsvården och de identifierade bristerna.

Det var sommaren 2014 som två spädbarn, inom loppet av ett par veckor, avled på Centralsjukhuset i Kristianstad i samband med förlossningen. Båda händelserna anmäldes och utreddes av vårdgivaren enligt lex Maria.

 

IVO har nu granskat de bägge utredningarna och inom ramen för granskningen också gjort en inspektion. IVO anser att vårdgivaren inte utrett de båda händelserna i tillräcklig omfattning.    

 

- Vår bedömning är att vårdgivaren brast i omhändertagandet av de båda patienterna, säger Eva Hansson, enhetschef. Trots att vi har begärt kompletteringar har man inte belyst orsakerna till detta på ett tillfredställande sätt.

 

Besluten innebär att respektive lex Mariaanmälan avslutas. IVO öppnar ett egeninitierat tillsynsärende där bristerna ska följas upp. 

 

Besluten har diarienummer 22199/2014 respektive 22304/2014.