IVO inte nöjd med lex Maria-utredningar efter två spädbarns död

2015 apr 20

Nyheter

Centralsjukhuset i Kristianstad har inte tillräckligt utrett två händelser där barn avlidit i anslutning till födseln. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har därför beslutat att särskilt granska förlossningsvården och de identifierade bristerna.