IVO klar med granskning av smittspridning vid Lasarettet i Ystad

2015 mar 17

Nyheter

Region Skåne har utrett bristerna efter smittspridningen av clostridiumbakterier vid Lasarettet i Ystad på ett rimligt sätt. Det bedömer Inspektionen för vård och omsorg. Inga ytterligare åtgärder vidtas. IVO uppmärksammar dock den sena lex Maria-anmälan.