IVO konstaterar: Bristande samarbete kring personer med missbruksproblematik

2015 jul 02

Nyheter

IVO har inspekterat landstingen och kommunerna i Hallands och Västra Götalands län. I tillsynen granskades huvudmännens kännedom om, och följsamhet till de lagkrav som finns kring samarbete och individuella planer för personer med missbruk eller beroende.