IVO riktar kritik mot NU-sjukvården efter dödsfall

2015 feb 25

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot vårdgivaren, NU-sjukvården, med anledning av ett enskilt klagomål rörande en patient med hjärtinfarkt som inte fick den specialistvård som vårdgivaren bedömt att patienten borde fått.

IVO finner att förutsättningarna inte varit optimala på grund av brister i följsamhet till rutiner samt i vårdgivarens interna utredning av det inträffade.

Vårdgivaren har en skyldighet att kvalitetssäkra vården och förutsätts därmed att åtgärda bristerna och utveckla sin egenkontroll.


Ärendet har diarienummer 8.2-37511/2013-15