IVO ställer krav för att öka patientsäkerheten på akutmottagningar

2015 mar 31

Nyheter

Läkare som ännu inte fått legitimation för yrket och som är anställda med vikariatsförordnande ska inte arbeta självständigt vid en akutmottagning.