IVO:s arbete är i linje med motivet bakom bildandet

2015 mar 31

Nyheter

Statskontorets utvärdering av IVO visar att myndighetens förändringsarbete ligger i linje med regering och riksdags motiv för att 2013 bilda myndigheten.