IVO:s föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) senareläggs

2015 nov 06

Nyheter

Socialstyrelsen beslutade den 5 november, att återkalla sina föreskrifter om utredning av vårdskador SOSFS 2015:12. Det innebär att också IVO:s föreskrifter skjuts på framtiden.