IVO:s föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) senareläggs

2015 nov 06

Nyheter

Socialstyrelsen beslutade den 5 november, att återkalla sina föreskrifter om utredning av vårdskador SOSFS 2015:12. Det innebär att också IVO:s föreskrifter skjuts på framtiden.

Eftersom IVO i sitt förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) hänvisar till SOSFS 2015:12 kommer revideringar av Socialstyrelsens föreskrifter med stor sannolikhet även innebära revideringar av IVO:s förslag till föreskrifter och blankett. IVO måste alltså invänta Socialstyrelsens beslut om de reviderade reglerna.

Det datum som tidigare gällde (den 1 januari 2016) för respektive föreskrifter måste därför ändras till ett senare datum.