IVO:s principiella beslut samlas på www.ivo.se

2015 nov 02

Nyheter

Ärenden som har principiell karaktär eller är av större betydelse avgörs av generaldirektören. Principbesluten ger sedan stöd för myndigheten i dess rättstillämpning. Nu kommer de besluten att publiceras fortlöpande på www.ivo.se.